NAJLEPSZE LOTNIKI !!!:
Robert & Joanna LECH
Oddz. Brzeg Dolny (0346)
okr. WROCLAW

Baza golebi:
* Vanoppen-Luyten
(Houben, Kannibaal...) 50%,
* Stockx Gebr (Schellens) 20%
* Lambrechts-Lismont (Grondelaers) 20%
W&I Baetens, G.Schalkwijk, Bosmans-Leekens ...10%

WYKAZ WSZYSTKICH NAJLEPSZYCH REZULTATOW 2016